phoneNumber +421 336 404 716
TK Security s.r.o.

TK Security s.r.o.

Spoločnosť TK Security s.r.o. patrí k lídrom v poskytovaní komplexnej ochrany strategických zahraničných investícií na Slovensku, predovšetkým tých, ktoré vzhľadom na rozsah a typ výroby patria medzi osobitne bezpečnostne citlivé.

TK Security s.r.o. sa zameriava na poskytovanie služieb zabezpečujúcich ochranu majetku, záujmov a osôb strategických investorov tak v oblasti produkcie, ako aj zabezpečovanie procesov bezpečnej logistiky.

Východiskom našej bezpečnostnej stratégie je vedomie, že každý objekt je špecifický, s odlišnou bezpečnostnou situáciou, z ktorej vyplývajú formy, metódy a postupy ochrany, ktoré je potrebné uplatniť v záujme zabezpečenia vonkajšej a vnútornej ochrany.

Komplexnosť našej ochrany spočíva najmä v organickom a systémovom prepojení jednotlivých prvkov ochrany. Vďaka našim bohatým skúsenostiam a špičkovému technickému vybaveniu zabezpečíme dokonalú vnútornú i vonkajšiu ochranu Vašej spoločnosti.

TK Develop s.r.o.

Vizualizácia:

Častá - Červený kameň

casta bilboard

casta bilboard

Logistický park Trnava - Voderady

letecký pohľad
Map

TK Promotion s.r.o.

Naši klienti sa presvedčili, že vhodná externá komunikácia a prezentácia im otvára efektívne “dvere na trhu", umožňuje im rýchlo dostať sa do povedomia a následne vyniknúť.

Pútavá, jedinečná kreatíva s excelentným designovým spracovaním patrí medzi základné prvky web designu spoločnosti TK Promotion s.r.o. Pri tvorbe web stránok kladieme osobitný dôraz na ich kompatibilitu s mobilnými technológiami, čomu prispôsobujeme aj ergonómiu stránok.

Pri našej práci využívame najmodernejšie dostupné technológie a kladieme dôraz na komplexnosť poskytovaných služieb a cielenosť kampaní. Dôvera klienta je pre našu prácu tým najhodnotnejším aspektom. V jej duchu chceme aj Vás presvedčiť, že s nami dosiahnete viac.

TK Finance s.r.o.

Komplexné vedenie účtovnej agendy spracovávame s použitím vlastného programového vybavenia a najmodernejších technologických postupov. Profesionalita tímu našich účtovníkov Vám zabezpečí vysoko kvalitné, efektívne a spoľahlivé vedenie účtovníctva, čo Vám ušetrí nielen čas, ale zabezpečí aj efektívny chod Vašej spoločnosti.

TK Finance s.r.o. pre Vás komplexne zabezpečí mzdovú a účtovnú agendu, vrátane finančného a daňového poradenstva a auditu.

Finančné a daňové poradenstvo

Poskytujeme finančné a daňové poradenstvo pre široké spektrum klientov. Základom je racionálna a legálna správa aktív v čase. Náš tím finančných odborníkov poskytuje finančné poradenstvo prostredníctvom finančných analýz a navrhne klientovi na výber vždy čo najefektívnejšie a najvhodnejšie riešenie vybrané zo širokej škály produktov.

TK Belimex a.s.

Spoločnosť TK Belimex a.s. patrí medzi najväčšie distribučné spoločnosti na slovenskom trhu. Komplexne zásobujeme knihami od všetkých popredných vydavateľstiev maloobchodnú sieť na Slovensku, známe eshopy a obchodné reťazce. V roku 2011 sme implementovali najmodernejšie procesy v oblasti logistiky kníh, IT online riešení s cieľom maximalizovať efektivitu.

Popri distribúcii kníh sa kladie dôraz aj na rozvoj vlastnej maloobchodnej siete a vlastného eshopu www.tklibri.com. Na rok 2012 má vydavateľstvo TK Publishing pripravený zaujímavý edičný plán, ktorý za priaznivé ceny prinesie slovenskému čitateľovi bohatú ponuku noviniek v oblasti jazykovej literatúry, beletrie a detských kníh.

Vestram Software s.r.o.

Vestram Software s.r.o. je dynamicky rastúca spoločnosť pôsobiaca v oblasti vývoja inovatívnych aplikácií s vysokou pridanou hodnotou. Naše riešenia sa vyznačujú technickou prepracovanosťou a užívateľskou jednoduchosťou.

Najkomplexnejším vyvíjaným produktom, ktorý v roku 2013 bude uvedený na trh je aplikácia Vestram, ktorá umožňuje užívateľom integrovať nimi preferované spoločnosti a ich služby do jedného užívateľského rozhrania, s jedným prihlasovacím menom a heslom.

Aplikácia je plne kompatibilná s mobilnou technológiou a predstavuje pre poskytovateľov produktov a služieb možnosť využívať komunikáciu s klientom na najpokročilejšej úrovni. Viac o produkte sa môžete dozvedieť tu.

Na otvorené pracovné pozície s miestom pôsobenia Bratislava hľadáme kreatívnych pracovníkov.
Naša spoločnosť ponúka:

spoluprácu na významných projektoch
mladý kreatívny tím
zaujímavé mzdové ohodnotenie a atraktívny bonusový systém
možnosť profesného rastu
flexibilný pracovný čas
Otvorené pracovné pozície:

Grafik - webdizajnér / Flash (kód SIP 001)
Web developer, PHP developer (kód SIP 002)
Multimedia developer (kód SIP 003)
Svojim klientom ponúkame nasledujúce služby:
 • hĺbkovú bezpečnostnú analýzu
 • vypracovanie a implementácia bezpečnostného projektu
 • komplexnú ochranu objektov vrátane špičkových systémov elektronickej bezpečnosti
 • implementáciu projektu "bezpečná logistika"

Častá - Červený kameň

Ide o atraktívnu lokalitu v blízkosti kultúrnej pamiatky Červený kameň na úpätí Malých Karpát, ktorá je v platnom územnom pláne obce Častá schválená ako zóna pre občiansku vybavenosť a rodinnú zástavbu. V rámci zóny sa plánuje výstavba rodinných domov na cca 2 ha územia a ďalších 0,5 ha územia je určených na nízkopodlažnú zástavbu. Projekt sa disponuje platným stavebným povolením. Zóna bude kompletne zdevelopovaná pokiaľ ide o inžinierske siete a cestnú infraštruktúru do júla 2011. Predmetná zóna je rozčlenená na pozemky v rozlohe 5-10 árov.


Logistický park Trnava - Voderady

Predmetným územím je majetkovo-právne scelený pozemok v rozsahu takmer 30ha, z ktorých vo vlastníctve TK Groupe a.s. je 40% územia. Logistický park je priamo napojený na diaľničnú sieť D1. Lokalita je v územnom pláne obce schválená ako zóna pre logistiku a je vydané platné stavebné povolenie na siete. Celý logistický park disponuje platným územným rozhodnutím.


Obytná zóna Bratislava - Nové záhrady

Predmetným územím je 12ha lokalita v oblasti Ružinov, Nové záhrady. Ide o atraktívnu lokalitu rýchlo dostupnú z dialničného obchvatu v neďalekej vzdialenosti od centra Bratislavy. V platnom územnom pláne mesta Bratislava je predmetné územie schválené ako zóna pre občiansku vybavenosť a rodinnú zástavbu V rámci zóny sa plánuje výstavba viac ako 250 rodinných domov s velkosťou pozemkou do 10árov.

Medzi hlavné oblasti pôsobenia patria:
 • tvorba firemnej identity
 • web kreatíva
 • redesign starších webov
 • flash animácie
 • kreatíva kampaní
 • realizácia kompletných marketingových kampaní
 • nákup médií
V rámci mzdovej agendy poskytujeme predovšetkým nasledujúce služby:
 • vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • vypracovanie zápočtových listov
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch
 • príprava platobného príkazu všetkých potrebných platieb pre účely mzdovej agendy
 • príprava podkladov k tvorbe a čerpaniu sociálneho fondu
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa aj zamestnancov
 • nahlásenie zmien údajov do sociálnej poisťovne, zdravotných
 • poisťovní a na daňový úrad
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia atď.
 • poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
V oblasti daňovej agendy ide primárne o:
 • daňové priznanie k dani z príjmu pre fyzické osoby
 • daňové priznanie k dani z príjmu pre právnické osoby
 • daňové priznanie k dani zo závislej činnosti
 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z motorových vozidiel
 • daň z nehnuteľnosti
S knihami distribuovanými cez spoločnosť TK Belimex a.s. sa stretnete:
 • vo viac ako 250 kníhkupectvách po celom Slovensku
 • vlastná sieť kníhkupectiev TK Libri
 • v knižných eshopoch ako napr. www.tklibri.com, www.martinus.sk a iné
 • v obchodných reťazcoch ako napr. Kaufland, Metro, Carrefour, Hypernova
 • na pobočkách Slovenskej pošty
Medzi hlavné oblasti pôsobenia Vestram Software s.r.o. patria:
 • vývoj B2B aplikácii na kľúč s možnosťou kompletného riešenia vrátane dodania serverov a ich umiestnenie a správa v serverhouse
 • vývoj webových aplikácií a webových stránok s možnosťou riešenia kompletného hostingu, e-mailových účtov a správy domén
 • vývoj špecializovaných aplikácií pre mobilnú platformu (iPhone, iPad, Android)
 • vývoj vzdelávacieho a zábavného softwaru
TK Groupe a.s.
Viničnianska cesta 15
902 01 Pezinok
IČO: 36 755 192
IČ DPH: SK2022367369

Spoločnosť zapísaná v Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4105/B.
Tel/Fax : +421 336 404 716
Email: info@tkgroupe.com